Onderzoeksstage ‘hydrologische modelberekeningen’

Vind jij water en dijken interessant? Solliciteer dan nu!

Wat wordt je opdracht?

Arcadis is op zoek naar een stagiair die zich wil verdiepen in hydrologische modelberekeningen met 3D grondwatermodellen. Voor het landelijke onderzoeksproject Project Overstijgende Verkenning Piping’ (POV piping) dient zeer nauwgezet in beeld te worden gebracht wat het effect is van slecht doorlatend voorland op de grondwaterstroming onder dijken door. Met de inzichten uit de grondwaterstromingsanalyse kan het bezwijkmechanisme piping beter worden begrepen.

Dijken en in het bijzonder die langs de grote rivieren, keren eens in de “zoveel jaar” langdurig een hoge waterstand. Juist door deze lange duur ontstaat er een kwelstroom van water onder de dijk door. Op enig moment, als de kwelstroom sterk genoeg is, zal deze zand gaan transporteren richting de polder. Er wordt dan gesproken van ‘zandmeevoerende kwel’ of ‘wellen’. Door dit proces wordt de zandlaag onder de dijk uitgehold, wat wordt aangeduid als “piping”. De dijk raakt hierdoor ondermijnd en zal gaan verzakken en scheuren. De hoge waterstand kan dan niet meer gekeerd worden en een overstroming is dan een feit.

De kennis over het bezwijkmechanisme piping is in Nederland weliswaar ver ontwikkeld, maar nog allerminst zo ver dat het proces van het meevoeren van zandkorrels volledig wordt begrepen. Daarom is door het ‘Hoogwater Beschermingsprogramma’ (HWBP) een landelijke studie ingesteld. Dit is de POV piping. Binnen de POV piping worden verkenningen uitgevoerd en binnen twee van deze verkenningen is inzicht in de grondwaterstroming nodig. Het verstrekken van dit inzicht is de kern van de stageopdracht.

Binnen het project is voor drie locaties langs het Pannerdens Kanaal uitgebreid onderzoek gedaan en zijn de volgende gegevens beschikbaar: sonderingen tot 20 m diepte, boringen en zeefanalyses, doorlatendheidsmetingen en peilbuiswaarnemingen van periode 2014-2016 (15 meetpunten per locatie).Voor alle locaties is al een berekening uitgevoerd met het regionaal IMOD model AMIGO. Het schaalniveau van dit model maakt het echter minder geschikt om lokale verfijningen in bodemschematisatie en rekengrid aan te brengen. De stageopdracht behelst het aanbrengen van deze verfijning in een 3D grondwatermodel. Berekeningen worden uitgevoerd met Groundwatervistas als GUI voor een MODFLOW (USG) model. Er is voldoende inhoudelijke kennis van het model aanwezig bij collega’s, die ingewikkelde modelleringsproblemen kunnen begeleiden.

De kaders van het onderzoek staan niet vast. Er is ruimte voor extra onderzoeksvragen vanuit de opleiding of de student(en) zelf.

Wat vragen wij?

Je zit in een gevorderd stadium van je hbo/wo studie Land & Watermanagement, Watermanagement, Civiele techniek met kennis van grondwatermodellering of aanverwant.
Daarnaast ben je onderzoekend en assertief ingesteld en vind je het leuk om een groot design & consultancy bureau te leren kennen.
De onderzoeksstage zal in de periode maart 2017 tot en met juni/juli 2017 plaats vinden.

Wat bieden wij?

Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Met de toepassing van onze diepe marktsectorkennis gecombineerd met ontwerp, consultancy, engineering, project- en management diensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke en duurzame resultaten.

Binnen de verschillende onderdelen van Arcadis bieden wij studenten een kans om praktijkervaring op te doen in vorm van een stage of afstudeeropdracht. Jaarlijks kiezen meer dan 150 studenten voor Arcadis. In de meeste gevallen bepalen onze projecten de globale inhoud van de stage dan wel de afstudeeropdracht. Echter de daadwerkelijke invulling van de stage c.q. het afstuderen komt in samenspraak met de student tot stand. Daarnaast zal een van onze medewerkers je begeleiden tijdens het uitvoeren van de opdracht en laat hij/zij je kennismaken met de medewerkers, de cultuur en de mogelijkheden van Arcadis. Goed om te weten dat Arcadis een stagevergoeding verstrekt, en veel stagiairs/afstudeerders doorgroeien naar junior posities.
Op onze website vind je meer informatie over ons bedrijf.

Heb je vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Raïscha O’Prinsen, Campus Recruiter, via telefoonnummer 06-50736808 of via raischa.oprinsen@arcadis.com. Solliciteren kan alleen via de sollicitatiebutton boven- of onderaan deze pagina, niet via de e-mail.
 
Om jouw sollicitatie nog beter te kunnen beoordelen ontvangen wij via de button “direct solliciteren” een recent CV en zien we graag de volgende aspecten terug in je motivatiebrief:
•           reden sollicitatie
•           maximale reisbereidheid
•           beschikbaarheid (aantal uren per week en gewenste startdatum)
•           taalbeheersing
 
Uitzend- en W&S bureaus hoeven niet te reageren, acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media.