Afstudeerstages ecologie

Wil jij praktijkervaring opdoen en aan de slag gaan met een interessant ecologisch vraagstuk?

In de huidige corona tijd wordt er veel remote gewerkt en zal samenwerking veel via Microsoft Teams verlopen. Wanneer noodzakelijk komen wij bij elkaar op een Arcadis kantoor. De kantoren van Arcadis zijn corona-proof ingericht. De regel is echter wel dat wanneer samenwerking op locatie niet nodig is, de voorkeur uitgaat naar werken vanaf huis.

Wat ga je doen?

De adviesgroep Natuur & Biodiversiteit is binnen Arcadis een groep van gedreven ecologen. We voeren projecten uit binnen allerlei gebieden die natuur en biodiversiteit raken. Wij zijn opzoek naar afstudeerders die aan de slag willen gaan met interessante, ecologische vraagstukken!
 
Tim Leerschool, ecoloog, vertelt in zijn blogs over zijn dagelijkse bezigheden en ervaringen waar hij bij Arcadis allemaal mee te maken krijgt. Hij hoopt daarbij zijn gedrevenheid voor de natuur over te brengen.

Wie bieden onderstaande onderwerpen aan:

 1. Onderzoek naar de relatie tussen vegetatie en abiotische omstandigheden in duingebied Meijendel en Berkheide. Focus ligt op onderzoek naar de pH, het kalkgehalte, korrelgrootte en de N:P-ratio in relatie tot de aanwezige vegetatie. Naast veldwerk (zoals bodemmonsters en vegetatie-opnamen), zal ook laboratoriumwerk noodzakelijk zijn. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een bredere vraag op welke manier de Natura 2000 doelen in dit gebied gehaald kunnen worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Bredere inzet behoort dus tot de mogelijkheden. Startdatum: vanaf november 2020.
 2. Aan de slag met rivier-ecologische vraagstukken langs de Maas en de Rijn. Arcadis werkt komende jaren aan het ecologisch herstel van de Maas en de Rijn. Een mega-operatie in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Opdrachtgever is RWS. Wil je je ecologische kennis toe passen in concrete ontwerpen, zoals nevengeulen, natuurlijke rivieroevers, beekmondingen? Bij welke ontwerponderdelen hebben bepaalde vissoorten, macrofauna of waterplanten bij voorkeur baat? De (water)diepte in voor habitatvereisten van enkele doelsoorten? Hierbij ook daadwerkelijk veldervaringen verwerken en toepassen! En natuurlijk meedraaien in het ontwerpteam van Arcadis. Daarnaast ook mogelijkheid om een analyse op te zetten van actuele ligging van vrij eroderende Maasoevers in relatie tot voorkomen kolonies van oeverzwaluwen. Start: voorjaar 2021.
 3. Op basis waarvan kiezen huismussen een broedlocatie? Dit betreft een onderzoek naar de aanwezigheid en het gedrag van de huismus in relatie tot de omgeving. Daarom ga je veelvuldig het veld om de data te verzamelen De verzamelde informatie moet worden geanalyseerd aan de hand van omgevingsfactoren. Een literatuuronderzoek kan onderdeel zijn van de stage. Deze stage kan alleen worden uitgevoerd wanneer minimaal een deel van de tijd overlapt met het broedseizoen van de huismus.
 4. Ontwikkelen van een dashboard voor ecologische versterkingen. De Adviesgroep Natuur en Biodiversiteit heeft het huisadviseurschap voor een specifiek project in het aardbevingsgebied Groningen. In dat project, waar gewerkt wordt met ecologische bouwtoepassingen, wordt de zichtbaarheid/rapportage van resultaten steeds belangrijker. We zoeken een student die samen met het team de (on)mogelijkheden verkend met de toepassingen die voor handen zijn. Het streven is om minstens 1 dashboard operationeel te laten functioneren en een blauwdruk te creëren voor latere gewenste exemplaren. Startdatum: vanaf november 2020.

Wat vragen wij?

Om in aanmerking te komen voor deze (afstudeer)opdrachten vragen wij het volgende:
 
Onderwerp 1

 • WO opleiding biologie (masterfase), bijvoorbeeld Ecology and Natural resourcemanagement (Universiteit Utrecht) of Bos- en Natuurbeheer (Wageningen Universiteit);
 • Voorkeur standplaats Rotterdam, eventueel Amersfoort.

Onderwerp 2

 • HBO of WO opleiding, bijvoorbeeld in de richting van biologie, ecologie, hydrologie, waterbeheer, milieu of aquatische ecologie;
 • Voorkeur standplaats Maastricht en ‘s-Hertogenbosch.

Onderwerp 3

 • HBO of WO opleiding richting biologie;
 • Geen voorkeur standplaats.

Onderwerp 4

 • HBO of WO opleiding waaruit affiniteit met ecologie, ICT en datamanagement blijkt;
 • Voorkeur standplaats Assen.

Verder ben je:

 • een zelfstandige werker;
 • communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • goed in het analyseren van data.

Wij vragen jou om ± 1 dag per week aan andere projecten te werken dan je eigen (afstudeer)onderwerp. Dat moet dus vanuit je opleiding mogelijk zijn. Graag lezen wij in jouw sollicitatie je voorkeur voor één van bovengenoemde onderwerpen terug.

Wat bieden wij?

Waar je ook werkt, wat je ook doet, als Arcadiaan draag jij bij aan onze missie ‘Improving quality of life. Dat is wat ons verbindt en inspireert. We geven de toekomst vorm vanuit verschillende perspectieven en bouwen aan duurzame relaties. Samen willen we onze wereld verbeteren. Met vijf kernwaarden bouwen we aan onze Arcadis cultuur: People First, Integriteit, Klantsucces, Samenwerking en Duurzaamheid. Kenmerkend voor onze cultuur zijn inclusiviteit, diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op deze onderwerpen voeren we verschillende activiteiten uit.  
 
Arcadis biedt jou de kans om praktijkervaring op te doen in vorm van een stage of afstudeeropdracht. De inhoud van de opdracht bepalen we samen. Tijdens je stage mag je je werk flexibel indelen op verschillende locaties en werktijden. Daarnaast leer je collega’s beter kennen door deel te nemen aan activiteiten van bijvoorbeeld de actieve jongerenvereniging The Young Part. Veel stagiairs/afstudeerders groeien door naar een junior positie. Leren bij Arcadis betekent ook dat je een stagevergoeding krijgt. Op onze website vind je meer informatie over ons bedrijf.

Heb je vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rosanne Melissen, campus recruiter, via telefoonnummer +31 6 1125 1821 of via rosanne.melissen@arcadis.com. Solliciteren kan alleen via de sollicitatiebutton boven- of onderaan deze pagina, niet via de e-mail.

Om jouw sollicitatie goed te kunnen beoordelen ontvangen wij, in pdf, via de button “direct solliciteren” een recent CV en zien we graag de volgende aspecten terug in je motivatiebrief:
•           Reden sollicitatie
•           Maximale reisbereidheid
•           Beschikbaarheid (aantal uren per week en gewenste startdatum)
•           Taalbeheersing

Uitzend- en W&S bureaus hoeven niet te reageren, acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer
Rosanne Melissen

Campus recruiter

+31 (0)6 1125 1821 Mail LinkedIn
Stage Alert
Maak hier een alert aan om op de hoogte te blijven van alle nieuwe stages bij Arcadis
Bekeken vacatures

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media.